Tolueen

C7H8

Tolueen wordt onder andere als verdunningsmiddel en als grondstof in de chemie gebruikt. Tevens is het
een belangrijk bestandsdeel van thinner, een onderdeel van benzine en wordt het als oplosmiddel gebruikt
in bandenplakmiddel en bij drukkerijen en de verfindustrie als oplosmiddel. Uit tolueen wordt ook TNT
gemaakt, deze stof is krachtig en explosief.

Grenswaarde NL • 40 ppm (150 mg/m3)

Symptomen

Inademen:
Hoofdpijn, misselijkheid, braken, opwinding, euforie, verwardheid, problemen met spreken en lopen,
slaperigheid, bewusteloosheid, toevallen en ademstilstand. Afhankelijk van de concentratie van de damp en
de duur van de blootstelling kan het eventueel het centrale zenuwstelsel aantasten.

Huid:
Na huiscontact kan roodheid, pijn en oedeemvorming optreden. Bij langdurig huidcontact kan blaarvorming
ontstaan.

Ogen:
Irritatie, tranenvloed en beschadiging van hoornvlies

Deze spec-sheet is ook te downloaden. (Adobe PDF document)