Per 21 augustus 2018 zijn de wettelijke grenswaarden van aantal gassen door de overheid aangepast na implementatie van EU richtlijnen.

Voor het gasmeten van zeecontainers en besloten ruimte zal met name de aanpassing van de grenswaarde van koolmonoxide leiden tot beheersmaatregelen.

De grenswaarde van Koolmonoxide (CO) is bij TGG-8 aangepast van 28 mg/m3 naar 23 mg/m3. Omgerekend van 25 ppm naar 20 ppm.

Wij adviseren u passende beheersmaatregelen door te voeren om te voldoen aan deze wettelijke grenswaarde. Dit betekent onder andere het aanpassen van gasmeet certificaten wanneer u in eigen beheer gasmetingen uitvoert, het informeren van medewerkers over de wijziging van de grenswaarde en het wijzigen van de alarm limit van gasdetectie met koolmonoxide cellen.

Indien u nog vragen heeft over de wijziging van de grenswaarden of te nemen beheersmaatregelen neemt u dan gerust contact met ons op.

Onderstaande link verwijst u naar de publicatie in de staatscourant met de volledige lijst van wijzigingen van grenswaarden.
Staatscourant publicatie 13 juli 2018 wijziging grenswaarden

NB: De databank met grenswaarden op de website van de SER is niet up to date, wijzigingen zijn op deze website nog niet doorgevoerd.