Ontvangt u ook import (zee)containers?
Heeft u dan in kaart gebracht welke risico’s er zijn en welke beheersmaatregelen er genomen moeten worden? Moeten u containers op gevaarlijke gassen gemeten worden? Lopen u medewerkers gezondheidsrisico’s?
Lees middels onderstaande link de handreiking die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven is over de omgang met gassen in importcontainers. Wees voorbereid en breng de risico’s in kaart en voer beheersmaatregelen uit! Zo voorkomt u ongelukken met medewerkers en boetes bij inspecties door SZW.

Omgaan-met-gassen-in-importcontainers