Methylbromide

CH3BR

Methylbromide (broomgas) werd vroeger wereldwijd gebruikt als bewuste begassingen tegen ongedierte in
loodsen, huizen en zeecontainers. Sinds 2005 is het gebruik ervan verboden. Aangezien een alternatief niet
voorhanden is wordt het nog wel gebruikt om zeecontainers mee te begassen. Tevens wordt het gebruikt om
houten verpakkings- en stuwmaterialen preventief tegen ongedierte te behandelen (o.a. pallets). Wellicht
wordt de stof in de toekomst vervangen door Sulfuryldifluoride.

Grenswaarde NL • 0.25 ppm (1.0 mg/m3)

Symptomen

Inademen:
Irritatie luchtwegen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, longoedeem, misselijkheid, braken, hoofdpijn, dubbel
en wazig zien, spiertrillingen, verwardheid, hallucinaties, toevallen en bewusteloosheid.

Huid:
Irritatie, roodheid, dematitis, blaarvorming (vooral in relatief vochtige delen).

Ogen:
Roodheid, irritatie, pijn, wazig zien

Deze spec-sheet is ook te downloaden. (Adobe PDF document)