Waarom gasmeten in containers of besloten ruimten?

Voordat uw medewerkers de zeecontainer of besloten ruimte betreden, is het belangrijk dat vooraf de lucht gecontroleerd is op gevaarlijke gassen. Hier komen onze gasmeetdeskundigen om de hoek kijken! Met digitale gasmeetapparatuur, aangevuld met gasmeetbuisjes, gaan wij aan de slag. Op basis van de uitkomst van de gasmeting geven wij een advies over de betreding van de besloten ruimte of container. Zijn er gassen aangetroffen die de grenswaarden overschrijden? Dan is het tijd voor actie! Dit kan bestaan uit natuurlijke- óf geforceerde ventilatie.

Gevaarlijke gassen in containers

In een zeecontainer worden goederen voor een lange periode opgeslagen. Tijdens het transport is de zeecontainer gesloten en is er nauwelijks ventilatie. Bij het openen van een zeecontainer kunnen gassen aanwezig zijn die een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Deze gassen ontstaan door uitdamping van de producten in de container maar kunnen ook bewust toegevoegd worden om de lading te beschermen.

Gevaarlijke gassen besloten ruimte

Wanneer er op uw terrein werkzaamheden plaatsvinden in een besloten ruimte, is het noodzakelijk voor de veiligheid van uw medewerkers dat de ruimte bewaakt wordt door een mangatwacht. Daarnaast moet de lucht in de besloten ruimte vrij zijn van gevaarlijke gassen die de grenswaarde overschrijden. Voorbeelden van besloten ruimten zijn: riolen, reservoirs, tanks, kelders, leidingen, schachten, silo’s en kokers.

Gasmeten volgens het RI&E-protocol

Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. In dit rapport staat exact beschreven waar de risico’s in uw bedrijf liggen, wat het effect hiervan is en hoe u de risico’s tot het minimum beperkt. Het plan van aanpak voor gasmeten is een onderdeel van het RI&E-protocol.

In de ARBOwet is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. Een zeecontainer dient volgens de Arbowet dus gewaarborgd te zijn. Lees er hier alles over. Daarnaast heeft het Platform gassen in containers het protocol ‘’veilig omgaan met gassen in zeecontainers’’ opgesteld. Je vindt hem hier. Zoekt u meer informatie over de vastgestelde grenswaarde? U vindt het hier.

Gasmeten containers
Gasmeten besloten ruimten

Gasmeetdeskundige inhuren

Wanneer er op één dag meerdere betredingen plaatsvinden kunt u ons ook voor een hele dag inhuren zodat wij verspreid over de dag meerdere metingen voor u uit kunnen voeren. Neem contact met ons op voor meer informatie of vrijblijvend advies.

Gasmeetapparatuur huren of aanschaffen

Wanneer u zelf medewerkers heeft opgeleid voor het uitvoeren van gasmetingen maar u niet over gasdetectieapparatuur beschikt kunt u bij ons gasdetectieapparatuur aanschaffen of huren. Zie hier een overzicht van de mogelijkheden.