Ammoniak

NH3

Ammoniak wordt veel toegepast als schoonmaak middel om verf en dergelijke af te nemen en tevens vet
materiaal te ontvetten en wordt gebruikt als koelmiddel in grotere koelinstallaties.
Grenswaarde NL • 20 ppm (14 mg/m3

Symptomen

Inademen:
(Sterke) irritatie van de slijmvliezen van de neus en luchtwegen, keelpijn, hoesten, pijn achter het borstbeen,
versnelde ademhaling, benauwdheid, oedeemvorming van de keel, het strottenhoofd of longen met
bloedspugen.

Huid:
Roodheid, pijn, blaarvorming.

Ogen:
Irritatie, tranenvloed, verminderd zicht, ernstige schade aan ogen.

Deze spec-sheet is ook te downloaden. (Adobe PDF document)