Gasmeten

DeGasdokter.nl is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het meten van gassen in besloten ruimte. Besloten ruimten zijn onder andere import zeecontainers, tanks en scheepsruimen.

Besloten ruimten zijn werkplekken voor u en uw medewerkers aangezien zij deze ruimten betreden voor lossen (zeecontainers/scheepsruim), onderhouds- en reinigingswerkzaamheden (onder andere opslagtanks). In deze ruimten kunnen gassen aanwezig zijn die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De gassen kunnen komen door uitdamping van de producten die aanwezig zijn in de container of tank maar kunnen ook bewust toegevoegd zijn i.v.m. bescherming van de lading. Personeel dat de ruimte betreedt kan worden blootgesteld aan deze gassen. De concentratie van een onzichtbaar en gevaarlijk gas kan dusdanig hoog zijn dat ze lichamelijke klachten veroorzaken. Rode vlekken op de huid, irritatie van de luchtwegen, gevoelige ogen, duizeligheid en misselijkheid. Dit zijn acute klachten die kunnen ontstaan wanneer men in aanraking komt met de gassen in de container. Het komt voor dat er een blijvende beschadiging aan het zenuwstelsel optreedt.

Volgens de Nederlandse Arbeidsomstandigheden wet (Arbo wet) heeft een werknemer recht op een gezonde en veilige werkplek, vanuit dit uitgangspunt is het dus belangrijk dat u als werkgever de de besloten ruimte laat controleren op de aanwezigheid van gevaarlijke gassen alvorens de deuren geopend worden. Voor alle gassen is in Nederland een wettelijke grenswaarde vastgesteld waaraan men voor gemiddeld 8 uur per dag blootgesteld mag worden, de zogenaamde TGG-8 (tijdgewogen gemiddelde 8 uur).

Als leidraad voor het uitvoeren van de gasmetingen heeft het PGIC (Platform gassen in containers) het protocol “Veilig werken met gassen in zeecontainers” opgesteld. Middels dit stappenplan brengt u de risico’s van uw goederenstromen in kaart en bepaalt u welke containers in aanmerking komen voor een gasmeting.

Wij kunnen voor u een gasmeting uitvoeren op de zeecontainer of andere besloten ruimten (tank). Onze gasmeetkundige komt ter plaatse en voert voor u de gasmeting uit. Wij gebruiken hiervoor digitale apparatuur aangevuld met gasmeetbuisjes. De uitkomsten van de meting worden door ons uitgewerkt in de gasmeetrapport en op basis van de uitkomsten geven wij een advies over de betreding van de besloten ruimte. Wanneer er gassen aangetroffen worden die de grenswaarden overschrijden dan kunnen wij u tevens adviseren over de te ondernemen acties, hetzij natuurlijke ventilatie of geforceerde ventilatie (ontgassen).

Wilt u meer info over het meten bij u op locatie, neem dan contact op met degasdokter.nl. Wij geven u graag een vrijblijvend advies en een op maat gemaakte offerte.

Gasmeten

Gevaren

 • Gassen ter voorkoming van aantasting van de lading (denk aan fosforwaterstof en methylbromide).
 • Dampen en gassen die na productie vrijkomen uit producten.
 • Lekkage van verpakkingen.
 • Chemische processen in de lading kunnen leiden tot het vrijkomen van gassen. Dit kan het zuurstof niveau verlagen.

Veel voorkomende gassen in containers

  • Benzeen, tolueen, ammonia, aceton, xyleen, methylbromide, sulfurylfluoride.
  • O2, CO2, CO, fosfine, H2S, blauwzuur, 1,2-dichloorethaan, Formaldehyde, Styreen, Isopenthaan
   .
  • Chloorpicrine, fosforwaterstof.

 

Link naar het gasregister

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende werkzaamheden:

• Gasmeten op locatie door heel Nederland en Duitsland • Gasmeten voor douanecontroles • Gasmeten voor een veilige werkplek • Gasmetingen tegen scherpe tarieven • Gasmeten met gasvrij verklaring • Gasmeten van besloten ruimtes • Gasmeten in olietanks • Gasmeting door gasmeetkundige