Gasmeten containers

In een zeecontainer worden goederen voor een lange periode, voor transport, opgeslagen. Tijdens het transport is de zeecontainer gesloten en is er nauwelijks ventilatie. Bij het openen van een zeecontainer kunnen gassen aanwezig zijn die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

De gassen ontstaan door uitdamping van de producten in de container maar kunnen ook bewust toegevoegd worden om de lading te beschermen.

Wanneer uw medewerkers een zeecontainer betreden zonder dat vooraf de lucht gecontroleerd is op gevaarlijke gassen loopt u een aanzienlijk risico op persoonlijke ongevallen waarbij de gevolgen voor uw bedrijf groot kunnen zijn. Het gevaar is aanwezig dat uw medewerker langdurig of permanent uitvalt en daarnaast zal de arbeidsinspectie een onderzoek instellen of op uw bedrijf gewerkt wordt volgens de regels uit de arbeidsomstandighedenwet.

Wij kunnen voor u de gasmeting op de door u gewenste locatie uitvoeren op zeecontainers. Onze gasmeetdeskundige komt ter plaatse en voert voor u de gasmeting uit. Wij gebruiken hiervoor digitale apparatuur aangevuld met gasmeetbuisjes. De uitkomsten van de meting worden door ons uitgewerkt in een gasmeetrapport en op basis van de uitkomsten geven wij een advies over de betreding van de zeecontainer. Wanneer er gassen worden aangetroffen die de grenswaarden overschrijden dan kunnen wij u tevens adviseren over de te nemen acties. Hetzij natuurlijke ventilatie of geforceerde ventilatie (link naar de pagina ontgassen).

Wilt u meer informatie over het meten bij u op locatie, neem dan contact met ons op. Wij geven u graag een vrijblijvend advies en een op maat gemaakte offerte.

Tevens kunnen wij voor u de gasmeting uitvoeren wanneer uw container in de steekproef van de douane valt, de zogenaamde fysieke controle (FYCO), voor meer informatie zie onze pagina FYCO.

In de arbeidsomstandighedenwet (ARBOwet) is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de werkgever. Wanneer werknemers de container betreden is dit een werkplek voor deze werknemers en dient de veiligheid volgens de ARBOwet dus gewaarborgd te zijn.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op:

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet–en–regelgeving/arbowet

Het is dus van groot belang dat de lucht in de container voor betreding door medewerkers worden gecontroleerd op gevaarlijke gassen. Voor alle gassen is in Nederland een wettelijke grenswaarde vastgesteld waaraan men gemiddeld 8 uur per dag blootgesteld mag worden, de zogenaamde TTG-8 (tijdgewogen gemiddelde 8 uur). Meer informatie over de grenswaarde en een overzicht van de grenswaarden vindt u op de website van de SER http://www.ser.nl/nl/themas/grenswaarden.aspx

Als leidraad voor het uitvoeren van gasmetingen heeft het PGIC (platform gassen in containers) het protocol “Veilig omgaan met gassen in zeecontainers opgesteld” opgesteld. Link protocol http://www.pgic.nl/images/stories/afbeeldingen/Protocol_gevaarlijke_gassen_in_containers.pdf

Middels dit stappenplan brengt u de risico’s van uw goederenstroom in kaart en bepaalt u welke containers in aanmerking komen voor een gasmeting.

 

 

Gasmeten

fyco

Gevaren

  • Gassen ter voorkoming van aantasting van de lading (denk aan fosforwaterstof en methylbromide).
  • Dampen en gassen die na productie vrijkomen uit producten.
  • Lekkage van verpakkingen.
  • Chemische processen in de lading kunnen leiden tot het vrijkomen van gassen. Dit kan het zuurstof niveau verlagen.

 

Link naar het gasregister

schild_klein Gasmeten besloten ruimte

Voorkomende gassen in containers

    • Benzeen, tolueen, ammonia, aceton, xyleen, methylbromide, sulfurylfluoride.
    • O2, CO2, CO, fosfine, H2S, blauwzuur, 1,2-dichloorethaan, Formaldehyde.
    • Chloorpicrine, fosforwaterstof.

 

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende werkzaamheden:

• Gasmeten op locatie door heel Nederland en Duitsland • Gasmeten voor douanecontroles • Gasmeten voor een veilige werkplek • Gasmetingen tegen scherpe tarieven • Gasmeten met gasvrij verklaring • Gasmeten van besloten ruimtes • Gasmeten in olietanks • Gasmeting door gasmeetkundige