Benzeen

C6H6

Benzeen in een carcinogene (kankerverwekkende ) stof. Het is wordt gebruikt als een ontvettingsmiddel,
oplosmiddel en wordt veelvuldig in lijmen toegepast. Benzeen komt onder andere voor door uitdamping van
bedrukking (inkt) en lijmen.

Grenswaarde NL • 0,22 ppm (0.70 mg/m3)

Symptomen

Inademen:
Euforie, opwinding, hoofdpijn, misselijkheid, braken, verwardheid, problemen met spreken en lopen
(het gevoel dronken te zijn), slaperigheid, bewusteloosheid, toevallen en ademstilstand.
In zeldzame gevallen kunnen hartritmestoornissen voorkomen.

Huid:
Roodheid, pijn, oedeemvorming, blaarvorming.

Ogen:
Irritatie, tranenvloed en beschadiging van het hoornvlies.

 

Deze spec-sheet is ook te downloaden. (Adobe PDF document)

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende werkzaamheden:

• Gasmeten op locatie door heel Nederland en Duitsland • Gasmeten voor douanecontroles • Gasmeten voor een veilige werkplek • Gasmetingen tegen scherpe tarieven • Gasmeten met gasvrij verklaring • Gasmeten van besloten ruimtes • Gasmeten in olietanks • Gasmeting door gasmeetkundige