Monthly Archives: september 2017

Heeft u de risico’s in kaart gebracht?

Ontvangt u ook import (zee)containers?
Heeft u dan in kaart gebracht welke risico’s er zijn en welke beheersmaatregelen er genomen moeten worden? Moeten u containers op gevaarlijke gassen gemeten worden? […]

19 september, 2017|

Wettelijke grenswaarde onder andere Benzeen verlaagd per 1 oktober 2017!

Voor alle gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn op de werkplek geldt dat de werkgever grenswaarden moet vaststellen op een zodanig niveau dat geen nadelige gezondheidseffect optreedt. Deze private grenswaarden […]

7 september, 2017|